Phương thức đổi trả sản phẩm

Khi khách hàng mua sản phẩm sàn gỗ Kingfloor hay ThaiViet mà công trình không sử dụng hết, thì khách hàng có thể đem trả lái hàng dư:
Điều kiện nhận hàng trả lại của Sàn Gỗ Kingfloor_ThaiViet:
Những sản phẩm đem trả lại phải còn nguyên thanh, không bị trày xước, không bị ẩm ướt.Không bị rập hèm khóa.
Địa điểm trả và nhận hàng dư của công trình:
Số 02 Trường chinh_F.Tây Thạnh_Q.Tân Phú
Sàn gỗ ThaiViet sẽ chỉ nhận lại hàng dư của công trình mang trả tại kho,không nhập hàng trả lại ở Showroom hay công trình.
Quy trình nhập hàng,trả lại tiền cho khách hàng:
 Khách hàng mang hàng dư trả tại kho của Sàn gỗ ThaiViet >bộ phận thủ kho nhập hàng > kiểm tra sản phẩm> nhập lại số lượng hàng> báo bộ phận kế toán>nhập số liệu thực tế>tính tiền_gửi trả lại tiền cho khách hàng.
Đối với những sản phẩm không đạt yêu cầu,Cty chúng tôi sẽ từ chối không nhập lại.
Thời gian trả lại sản phẩm:
không vượt quá 07 ngày,kể từ ngày chuyển hàng thi công.Vượt quá thời gian quy định,Sàn gỗ ThaiViet có quyền từ chối không nhận lại sản phẩm hàng dư trả về.
 
Trong trường hợp khách hàng muốn đổi mã màu của sản phẩm, quý khách vui lòng báo trước cho Cty trước khi chuyển hàng.